มีดบ้านพร้าวพัทลุง

มีดบ้านพร้าวพัทลุง

     ประวัติความเป็นมา กลุ่มตีเหล็กบ้านพร้าว ได้จัดตั้งกลุ่ม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๕ บ้านหน้าป่า หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เนื่องจากราษฎรในหมู่บ้าน มีอาชีพทางการเกษตร (ทำสวนยาง) เป็นหลัก เมื่อกรีดยางเสร็จแล้ว ช่วงบ่ายจะมีเวลาว่าง นายวินัย มาลา จึงได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง มารวมกลุ่มกัน เพื่อตีมีด ทำเครื่องมือการเกษตรหลายชนิด โดยนายวินัย มาลา ได้เป็นผู้ฝึกสอนการทำให้กับสมาชิก ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด ๑๓ คน

เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์

-เป็นมีดโบราณ

-มีลวดลายไทยรูปแบบต่าง ๆ ในตัวมีด

-ผลิตภัณฑ์มีหลายประเภท

-รูปแบบตัวมีดเป็นรูปหัวนก รูปหนังตะลุง

-การผลิตเป็นแบบดั้งเดิม ใช้แรงงานคนLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *